INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Tri Akademije na Poljanah v Ljubljani

strokovne podlageobčinski podrobni prostorski načrt

 

naslov projekta Občinski podrobni prostorski načrt za dele območij
urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje
Poljanje, CV 8 Gruberjev Prekop, CR 8/1 Gruberjev
Prekop in CT 46 Roška cesta
   
naročnik Univerza v Ljubljani, Energocommerce EC d.o.o.
   
leto izdelave Oktober 2008
   
velikost območja 10,7 ha