INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Reurbanizacija območja na Ronketu v Novi Gorici


strokovne podlage | variantne rešitve |
zazidalna zasnova


naslov projekta Občinski podrobni prostorski načrt za dele območje
urejanja Ronket v Novi Gorici 
   
naročnik Mestna občina Nova Gorica
   
leto izdelave 2008
   
velikost območja 14,1 ha