INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Dve osnovni šoli na Šutni v Kamniku

občinski prostorski podrobni načrt


naslov projekta Spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju
ureditvenega načrta K9 Šole
   
naročnik Občina Kamnik
   
leto izdelave 2009-2010
   
velikost območja 4,3 ha