INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Arhiv Republike Slovenije na Poljanah v Ljubljani


zazidalni preizkus


naslov projekta Zazidalni preizkus nekdanje vojašnice na Roški cesti
za potrebe Arhiva RS in Restavratorskega centra
   
naročnik Ministrstvo za kulturo
   
leto izdelave December 2007