INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Stanovansko naselje na Cegvenici v Mengešu


strokovne podlage | variantne rešitve | občinski prostorski podrobni načrt |
študija možnih lokacij vrtca


naslov projekta Občinski podrobni prostorski načrt za območje
urejanja ME 30-S na Cegvenci v Mengšu
   
naročnik LIN nepremičnine d.d.


leto izdelave 2008


velikost območja 5 ha