INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Stanovansko naselje Rova - jug v Domžalah


občinski prostorski podrobni načrt


naslov projekta Občinski podrobni prostorski načrt za območje
urejanja Rova - jug pri Domžalah
   
naročnik Rovanova d.o.o.
   
leto izdelave 2009-2010
   
velikost območja 2,8 ha