INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Družbeni center v Kamniku


strokovne podlage | zazidalna zasnova |
občinski prostorski podrobni načrt


naslov projekta Občinski podrobni prostorski načrt za območje
urejanja B5 Perovo - del v Kamniku
   
naročnik Občina Kamnik
   
leto izdelave 2008
   
velikost območja 1,2 ha