preskoči animacijo
TERMITI servis za urbane probleme d.o.o.
Mestni trg 1, 1230 Domžale

T. +386 1 724 82 36, +386 1 724 82 37
M. +386 51 636 432, F. +386 1 724 82 39
e. info@termiti.si
i. www.termiti.si


Smo arhitekti, ki se ukvarjamo predvsem z urbanizmom.
V našem projektivnem biroju izdelujemo vse vrste prostorskih dokumentacij (strokovne podlage, zazidalne preizkuse, urbanistične zasnove...),
prostorske akte (izvedbeni prostorski načrti, občinski podrodni prostorski načrti...), projektne dokumentacije (vodilne mape, projektni pogoji in
soglasja, pridobivanje gradbenega dovoljenja, svetovanje...), idejne zasnove (objektov in zunanjih ureditev) ter ostale urbanistične projekte
(prostorsko - urbanistične presoje, študije, raziskave, prostorske preveritve, strokovna mnenja, projektno svetovanje...)