INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Arhiv Republike Slovenije na Poljanah v Ljubljani


zazidalni preizkus


Zazidalni preizkus zajema prostor severnega objekta nekdanje vojašnice v vogalu Poljanske in Roške ceste.

Zazidalni preizkus obdeluje možne programske intervencije v že adaptiranem zahodnem in vzhodnem traktu objekta, možne programe v še ne adaptiranem severnem traktu ter možnosti širitve programov za potrebe obeh inštitucij izven obstoječe stavbne lupine. 

 

1  2  3  4